این فونت لایه باز که توسط تیم حسام گرافیک جمع آوری شده و در اختیار کاربران قرار داده امیدواریم استفاده کنید و لذت ببرید