سلام دوستان 

 

چت رومیو درست کردم که بچه های بیان بیان تا باهم گفتوگو و... کنیم 

 

منتظرتونم 

 

لینک چت روم

 

http://chat.9i9.ir/hesamgraphic